آنالیز بهای فهارس بهای سازمان مدیریت( فهرست ۹۷ )

آنالیز بهای فهارس بهای سازمان مدیریت( فهرست ۹۷ )

 

آنالیز فهرست ابنیه ۹۷

آنالیز فهرست مکانیک ۹۷

آنالیز فهرست برق ۹۷

آنالیز فهرست راه و باند ۹۷

آنالیز فهرست راهداری ۹۷

آنالیز فهرست نگهداری و تعمیرات راه آهن ۹۷

آنالیز فهرست خط انتقال آب ۹۷

آنالیز فهرست توزیع آب ۹۷

آنالیز فهرست چاه ۹۷

آنالیز فهرست آبیاری و زهکشی ۹۷

آنالیز فهرست سد سازی ۹۷

آنالیز فهرست بهای آبیاری تحت فشار ۹۷

آنالیز فهرست فاضلاب ۹۷

آنالیز فهرست آب روستایی ۹۷

آنالیز فهرست قنات ۹۷

آنالیز فهرست آبخیز داری ۹۷

آنالیز فهرست ترمیم نوار حفاری ۹۷

 

 

نمونه فرمت های قراردادی مورد نیاز در پروژه(تحویل زمین،صورتجلسات،دستور کار و … )

دستورکار:

دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد مثلا در مورد عمق پی کنی و یا تغییر ابعاد ان با توجه به نقشه اجرایی و جنس وزن، مهندس ناظر می تواند دستورکار لازم را تهیه و توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

صورتجلسه:

صورتجلسه عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام شده کارهایی که انجام شده و رویت می شود یا نمی شود که نیاز به امضای طرفین قرار دارد. به معنای دیگر صورت مجلس، عملیات اجرایی انجام شده را گزارش می دهد.

مطابق بند (۱۹-۴) فهرست بهای ابنیه : هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورت مجلس مجاز نمی باشد.

 

دانلود فرمتهای نمونه :

صورت مجلس تحویل زمین

صورتجلسه احجام

فرم دستور کار

صورتجلسه قیمت جدید

صورتجلسه طبقه بندی خاک

صورتجلسه حمل

صورتجلسه تحویل موقت

صورتجلسه تحویل قطعی

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژهانواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه

 

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۳ “)

دانلود قیمت جدید کارگاهی با فرمت اکسل:
“مجموعه ۳ ”

– تراشیدن و تخریب جزئی شاتکریت بهمراه بریدن میلگردها و مشها و لتیسها در محلهای مورد نیاز

– اضافه بهاء به ردیفهای تخریب درصورتیکه که عملیات در شفت انجام شود، هرگاه عملیات تخریب در عمق بیش از ۲ متر باشد، برای حجم عملیات واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر یکبار، ۳ تا ۴ متر دوبار، ۴ تا ۵ متر سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

– حفر میله چاه به قطر بیش از ۱٫۲۰ متر تا ۱٫۵۰ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، با هر عمق و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری چاه

– حفاری محل شمع با مقطع دایره‌ای و به قطر ۸۰ سانتیمتر بطور عمودی در زمینهای سخت و بیرون آوردن مصالح تا دهانه شمع

– حفاری طاقهای قوسی (ریب) و گالری پیشرو واقع در راس سقف تونل با سطح مقطع کمتر از ۴ مترمربع در زمینهای سخت و سنگی و حمل خاک حاصل تا دهانه گالریها

دانلود :

۱۱-۱۰۹۱۸

۱۲-۱۰۹۲۰

۱۳-۲۰۱۰۶

۱۴-۲۰۳۰۳

۱۵-۲۰۵۰۴

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه‚انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۲ “)

دانلود قیمت جدید کارگاهی با فرمت اکسل:
“مجموعه ۲ ”

– اضافه بهای تهیه و مصرف کتراک جهت تخریب بتن (کتراک ریزی داخل سوراخ به قطر تا ۵ سانتیمتر)
– برش بتن مسلح توسط دستگاه سیم برش جهت احداث بازشوها
– شکستن قطعات سنگ یکپارچه (بولدر) و بیرون آوردن آن در ریبها و گالری
– اضافه بها صعوبت حفاری و خرد کردن بولدر در قسمت حفاریهای ریبها و شمعها به مقطع کمتر از ۰٫۱ مترمکعب (برحسب حجم بولدر)
– برچیدن آهن‌آلات سازه نگهبان رمپ و تونل و تحویل آنها به کارفرما در محل کارگاه

دانلود :

۶-۱۰۵۰۹

۷-۱۰۵۱۱

۸-۱۰۵۱۲

۹-۱۰۵۱۴

۱۰-۱۰۷۰۷

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه‚انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه

– دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱ “)

– تراشیدن بتن روی شمعها در محل نصب استرات، مش و صفحه پلیت و امثالهم
– تخریب قطعات بتنی و آجری و امثالهم در داخل چاه و خارج کردن آنها از داخل چاه و ریختن کنار دهانه چاه
– سوراخکاری بوسیله دستگاه کرگیری به قطر ۴ اینچ با بریدن میلگرد به ازای هر سانتیمتر عمق سوراخ
– تخریب بتن شمع بهمراه H پایل
– تخریب شمع بتنی همراه با بریدن تیرآهن و میلگردهای مدفون

دانلود :

۱-۱۰۳۱۲

۲-۱۰۴۱۱

۳-۱۰۵۰۳

۴-۱۰۵۰۴

۵-۱۰۵۰۵

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه‚انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه

چک لیست بررسی اسناد مناقصه

چک لیست اسناد مناقصه:
بدون شک مهمترین کار برای شرکتهای پیمانکاری زمان شرکت در مناقصه ، مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه است.
عدم مطالعه دقیق حتی یک سطر از شرایط خصوصی و یا عدم دقت در جزئیات نقشه های پیوست اسناد، می تواند موجب اشتباهی فاحش در ارائه قیمت شده و ضرر و زیان پیمانکار را موجب گردد.
شرکتهای پیمانکاری جهت استاندارد شدن نحوه بررسی اسناد مناقصه و عدم دخالت سلایق در این خصوص ، چک لیست بررسی اسناد مناقصه را تهیه کرده و بر مبنای آن نسبت به امر بررسی اسناد اقدام میکنند.

به زودی چک لیستهای دیگری در این خصوص به همراه چک لیست “رفتن یا نرفتن”(شرکت و یا عدم شرکت در مناقصه) در کانال قرار میگیرد.

فایل زیر یک نمونه از این چک لیستهاست.

 

دانلود نمونه چک لیست

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

تعریف صورتجلسه و دستور کار و فرمت های نمونه

تعریف دستور کار و صورتجلسه

 

دستورکار:

دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی است که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد.

مثلا در مورد تغییر عمق پی کنی و یا تغییر ابعاد ان با توجه به نقشه اجرایی و یا تغییر میزان آرماتور یک مقطع خاص و یا تغییر آرایش آرماتور ها .

دستور کارها به پیشنهاد دستگاه نظارت و توسط مشاور تهیه شده و پس از امضای مشاور و کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد.

توجه داشته باشید در فرمت دستور کار محلی برای امضای پیمانکار وجود نخواهد داشت.

هیچ دستور کاری بدون وجود صورتجلسه آن، اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

ضمنا برخی از کارفرماها تاکید دارند در صورتیکه دستور کار دارای بار مالی برای آنها می باشد،میزان ریالی آن توسط مشاور محاسبه شده و در دستور کار درج گردد.

 

صورتجلسه:

صورتجلسه عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام شده کارهایی که انجام شده و  پوشیده شده و روئیت  نمی شود و یا کارهایی که قایل روئیت بوده .به معنای دیگر صورت مجلس، عملیات اجرایی انجام شده را گزارش می دهد.

صورتجلسات می بایست به امضای تمام طرفین قرارداد رسیده و پس از آن توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد.

از فهرست بهای سال ۸۸ به بعد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

ضمنا در فهرست بهای سال ۹۷ ، مسئولیتهای کارفرما در قبال ابلاغ صورتجلسات افزایش یافته است.

دانلود نمونه فرمت نامه ارسال صورتجلسه : دانلود

دانلود نمونه صورتجلسه : دانلود

دانلود نمونه فرم دستور کار :دانلود