راهنمای کاربرد بیمه‌های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)

دانلود نشریه شماره ۷۶۷ سازمان مدیریت در خصوص راهنمای کاربرد بیمه‌های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)

نمونه قرارداد خرید کالا و خدمات( نمونه ۳)

نمونه قرارداد خرید کالا و خدمات (نمونه ۳)

 

قراداد خرید – نمونه

قراداد فروش پالت

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات -۲

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

قرارداد حسابرسی مالیاتی

قرارداد خرید ۲

قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید تابلو برق

 

پیش‌نویس جلد اول و دوم آیین‌نامه بتن ایران – مصالح و مسایل اجرایی و تحلیل و طراحی سازه‌های بتنی- نسخه ۱۳۹۷۱۲۲۶

فهرست بهای سال ۹۸