فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما(نقد و بررسی رای دیوان عالی کشور)

نویسندگان :

علی محمد فلاح زاده،محمد پرسا

دانلود