دانلود نسخه ششم پمباک (PMBOK 6)

پم باک معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج ترین معیار برای شکل دهی و ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه به شمار می رود. بسیاری از رایج ترین تعاریف، اصطلاح ها و طبقه بندی هایی که امروزه در مدیریت پروژه به کار می روند از این استاندارد برداشت شده اند. به عبارت دیگر، پم باک زبان مشترکی جهانی در مدیریت پروژه است.

عبارت پم باک (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge است و در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه، پیکره دانش مدیریت پروژه یا به صورت ساده تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge مجموعه ای جامع از اطلاعات و مهارت هاست که یک حرفه را شکل می دهند.

دانلود نسخه ۶ استاندارد pmbok از لینک زیر :

pmbok-6