فیدیک چیست؟

فیدیک (FIDIC) نهادی بین المللی است که نام آن برای بسیاری از مهندسان و مدیران تداعی کننده مفاهیمی چون قراردادهای پیمانکاری و شرایط حقوقی می باشد. نام فیدیک برگرفته از سر واژه های معادل فرانسوی عبارت international Federation of Consulting Engineers است که معادل دقیق فارسی آن فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور است

لغت فدراسیون در فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل شخصیتی متشکل از هم پیمان شدن چند کشور می باشد که در امور داخلی خود، خود گردان و مختار هستند امّا در امور خارجی زیر نظر فدراسیون فعالیت می کنند. ریشه این لغت هم از واژه لاتین Foedus به معنای عهد و پیمان می باشد. با این توصیف می توان فیدیک را نهادی بین المللی متشکل از انجمن های ملّی مهندسان مشاور دانست که در امور داخلی و ملّی، خود مختار و در روابط بین المللی تحت نظارت فیدیک فعالیت می کنند.

تاریخچه فیدیک

فیدیک در سال ۱۹۱۳ با هدف ترویج و ارتقای اهداف راهبردی صنعت مهندسی مشاوره به نیابت از انجمن های عضو آن و انتشار منابع حرفه ای و اطلاعات ساختار یافته (یا همان استانداردها) تشکیل شد. امروزه ۹۴ کشور دنیا که ایران نیز جزو آن هاست، عضو فیدیک می باشند. جامعه مهندسان مشاور ایران که رسماً در سال ۱۳۵۲ تأسیس شده است، نماینده ایران در این فدراسیون می باشد. فیدیک در راستای دستیابی به اهداف خود، فرم های استاندارد قراردادهای مرتبط با انواع پیمان ها، فعالیت های مشاوره، نمایندگی و فعالیت های مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک را منتشر می نماید. همچنین فیدیک به صورت سالیانه کنفرانس جهانی مهندسان مشاور فیدیک را برگزار می کند.

از میان استانداردهای شناخته شده فیدیک می توان به شرایط استاندارد قراردادهای ساخت و ساز،EPC، کلید در دست و ساخت بهره برداری واگذاری اشاره نمود

قالب قراردادهای فیدیک

  • فیدیک بیشتر با فعالیت خود در زمینه تهیه پیش نویس قالبی استاندارد از شرایط قراردادهای صنعت ساخت و ساز در جهان، به خصوص پروژه هایی با مبلغ پیمان بالا که با مشارکت بانک های توسعه جهانی تامین اعتبار می شود، شناخته شده است.
  • هدف این قالب های استاندارد فیدیک، تعریف روابط قراردادی بین طرفین و تقسیم ریسک بین کارفرما و پیمانکار می باشد. فیدیک اظهار می کند که قراردادهای ایشان ریسک ها را به صورتی منصفانه به طرفی از طرفین قرارداد تخصیص می دهد که توانایی و ظرفیت تحمل و کنترل آن را دارا باشد.
  • نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قالب های قراردادی فیدیک نقطه شروع یک قرارداد ساخت را مهیا می سازد. به طور معمول با توجه به مشخصات ویژه هر پروژه و همچنین نیاز طرفین قرارداد، شرایط قراردادهای فیدیک ممکن است اصلاح گردد.

انواع قالب های قراردادی فیدیک

قالب های قراردادی فیدیک برای بازه وسیعی از انواع پروژه ها پیش نویس شده اند. قالب های اصلی  فیدک با توجه به رنگ پوشش کتاب مربوطه متمایز شده اند. انتخاب قالب بستگی به نوع پروژه خواهد داشت. به طور خلاصه:

• پروژه های ارزان یا سریع – کتاب سبز فیدیک(فرم قراردادهای کوتاه)

فیدیک راهنمایی را تدوین کرده که می تواند برای قراردادهای با مبلغ کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ دلار و یا مدت پیمان کمتر از ۶ ماه بکار رود. به هر حال کتاب سبز می تواند برای قراردادهای با کار ساده و یا تکراری مناسب باشد.

• طرح کارفرما (پروژه های مرسوم) – کتاب قرمزفیدیک

 کتاب قرمز قالب پیشنهادی فیدیک است برای قراردادهای ساخت و مهندسی که کارفرما مسئول طراحی آن است. در واقع فیدیک مدعی است که کتاب قرمز بیشترین استفاده را در سطح جهان برای قراردادهای بین المللی دارد.

 طرح کارفرما (تامین سرمایه از سوی بانکهای توسعه چند جانبه) – کتاب صورتی فیدیک

این کتاب نسخه دیگری از کتاب قرمز است. پیش نویس این کتاب جهت کاربرد در پروژه هایی که توسط بانک های توسعه چند جانبه  تامین اعتبار می شود، تهیه گردید. این بانکها موسسات فراملی از جمله بانک جهانی می باشند. زمانی که پروژه توسط یکی از این موسسات تامین اعتبار می شود ولی کارفرما مسئولیتی در قبال طراحی ندارد، طرفین قرارداد نمی بایست از کتاب صورتی استفاده کنند، بلکه می بایست یکی دیگر از فرم های قراردادی فیدیک را مورد اصلاح قرار داده و از آن استفاده کنند.

• طرح پیمانکار (پروژه های مرسوم) – کتاب زردفیدیک

کتاب زرد، قرارداد پروژه مبلغ ثابت است که پرداختها در آن بر اساس مراحلی که توسط مهدس مشاور تایید می گردد انجام می پذیرد (مانند کتاب قرمز که در آن مهندس مشاور پروژه را نظارت می کند). همچنین پیمانکار ضامن حسن انجام کار پروژه می باشد.

• پروژه های EPC / کلید در دست  – کتاب نقره ای فیدیک

تاب نقره ای در قراردادهایی که اطمینان از مبلغ پیمان و همچنین تاریخ تکمیل پروژه اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرد. کتاب نقره ای به کارفرما اجازه می دهد اطمینان بیشتری از هزینه های پروژه (از جمله زمان و ریسک هزینه های مفروض از سوی پیمانکار)، نسبت به قرارداد کتاب زرد، حاصل کند.

 پروژه های طراحی، ساخت و بهره برداری – کتاب طلایی فیدیک

فیدیک اظهار می کند که کتاب طلایی جهت کمینه کردن ریسک تخریب ناگهانی پس از تحویل پروژه، بدلیل طراحی غلط، اجرای ضعیف و یا مصالح بی کیفیت تدوین گردیده است.