مدیریت پروژه


راهنمای کاربرد بیمه‌های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)


کتاب حسابداری مدیریت پروژه


برنامه Trello ، برنامه ای مفید جهت مدیریت تیمی پروژه ها


چک لیست مدیریت پروژه


– متدولوژی مدیریت پروژه های construction در صنعت نفت— برنامه (پلان) اجرایی پروژه


– روش هماهنگی پروژه


– شرح وظایف دفتر فنی دفاتر مرکزی شرکتهای پیمانکاری-نمونه ۱


– آنچه یک مدیر اجرایی می بایست از مدیریت پروژه بداند.


— شرح وظایف ریاست کارگاه


-بسته پیشنهادی برای انجام خدمات مدیریت طرح


-وظایف سنتی مدیر پروژه


– معرفی نشریات برتر مدیریت پروژه در سطح بین المللی
– سیستم های اجرای پروژه ها


-مدیریت ریسک


-استانداردهای IPMA در مدیریت پروژه


واژه نامه مدیریت پروژه


-منابع آزمون IPMA


-نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران