برنامه عملیاتی یا اکشن پلان ( Action Plan)چیست؟

Action Plan، یک نقشه و برنامه عملیاتی دقیق است که اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را به صورت کامل و جامع ترسیم می نماید. تولید یک طرح  عملیاتی معمولا به صورت گام به گام ترسیم شده و گروه یا فرد را برای رسیدن به هدف غایی هدایت می نماید، این اقدامات، پایه های اصلی … ادامه خواندن برنامه عملیاتی یا اکشن پلان ( Action Plan)چیست؟