فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما(نقد و بررسی رای دیوان عالی کشور) نویسندگان : علی محمد فلاح زاده،محمد پرسا دانلود