انصاف وصداقت درمدیریت پروژه از دیدگاه pmbok

انصاف وصداقت درمدیریت پروژه از دیدگاه pmbok: انصاف به این معنی است که رفتار و تصمیم‌هایمان بر مبنایی غیر عینی و ناقص استوار نباشد و بر اساس منافعی شخصی که به ضرر دیگران باشد، پیش‌داوری و جانبداری شکل نگرفته باشد. تصمیم‌گیری‌هایمان باید شفاف باشد. هم در مورد نتیجه شفافیت لازم است و هم مهم‌تر از … ادامه خواندن انصاف وصداقت درمدیریت پروژه از دیدگاه pmbok