مدیریت در صنعت ساخت(الحاقیه ساختPMBOK) نسخه سال ۲۰۱۶

صنعت ساخت یکی از نیروهای محرکه اقتصاد جهان و ایران می­باشد که در برگیرنده طیف بسیار گسترده ای از انواع پروژه ها از جمله پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال، سد، نیروگاه، احداث کارخانجات صنعتی، راه، ساختمان و غیره را در بر می گیرد. بکارگیری مدیریت پروژه به صورت حرفه ای و … ادامه خواندن مدیریت در صنعت ساخت(الحاقیه ساختPMBOK) نسخه سال ۲۰۱۶