برنامه (پلان) اجرایی پروژه

برنامه (پلان) اجرایی پروژه(پروژه تونل در نیجریه)

یک فایل بسیار مفید به زبان انگلیسی

 

دانلود