دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۰ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۱۰ “)   تهیه و ساخت و نصب پلیت استراتها در داخل شمعها با کلیه اتصالات لازم تهیه و نصب و کلاف‌بندی زیرسازی مش و شاتکریت با میلگرد و کلیه اتصالات لازم تهیه مصالح و پرکردن در محل ریزشی تهیه مصالح و اجرای گروت در … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۰ “)