دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۸ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۸ “)   تهیه ساخت و نصب تیرهای حمال از ورقهای اتصالی (استرات) با وصله‌های تقویتی لازم و برشکاری و جوشکاری‌های لازم بطور کامل (بهای ورقهای وصله استرات به تکیه‌گاه در محل از عین ردیف پرداخت می‌شود) تهیه و نصب پیچ و مهره فولادی خشک … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۸ “)