دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۴ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۴ “) حفاری شمعهای داخل گالری‌ها و سایر شمعها در زمینهای سخت و سنگی و حمل خاک حاصله تا دهانه مربوطه بالاآوردن خاک از گود با بالابر و یا آسانسور و یا نوار نقاله و امثالهم از هر عمق تا کف خیابان اضافه بهای بارگیری … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۴ “)