ایمنی کار در تونل

کتابچه ایمنی کار در تونل مقدمه : در گذشته به ازای هر ٨٠٠ متر ساخت تونل، حیات یک نفر با مخاطره مواجه می شد. امروزه افزایش آگاهی در زمینه احداث تونل، منجر به بهبود شرایط کاری در کارگاه های زیرزمینی شده است؛ به طوریکه آمار حوادث مرگبار و خطرناک به طور قابل ملاحظه ای کاهش … ادامه خواندن ایمنی کار در تونل