چک لیست بررسی اسناد مناقصه

چک لیست اسناد مناقصه: بدون شک مهمترین کار برای شرکتهای پیمانکاری زمان شرکت در مناقصه ، مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه است. عدم مطالعه دقیق حتی یک سطر از شرایط خصوصی و یا عدم دقت در جزئیات نقشه های پیوست اسناد، می تواند موجب اشتباهی فاحش در ارائه قیمت شده و ضرر و زیان … ادامه خواندن چک لیست بررسی اسناد مناقصه