– دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱ “) – تراشیدن بتن روی شمعها در محل نصب استرات، مش و صفحه پلیت و امثالهم – تخریب قطعات بتنی و آجری و امثالهم در داخل چاه و خارج کردن آنها از داخل چاه و ریختن کنار دهانه چاه – سوراخکاری بوسیله دستگاه کرگیری به … ادامه خواندن – دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱ “)