دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۳ “)

دانلود قیمت جدید کارگاهی با فرمت اکسل: “مجموعه ۳ ” – تراشیدن و تخریب جزئی شاتکریت بهمراه بریدن میلگردها و مشها و لتیسها در محلهای مورد نیاز – اضافه بهاء به ردیفهای تخریب درصورتیکه که عملیات در شفت انجام شود، هرگاه عملیات تخریب در عمق بیش از ۲ متر باشد، برای حجم عملیات واقع شده … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۳ “)