دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۳ “)

دانلود قیمت جدید کارگاهی با فرمت اکسل:
“مجموعه ۳ ”

– تراشیدن و تخریب جزئی شاتکریت بهمراه بریدن میلگردها و مشها و لتیسها در محلهای مورد نیاز

– اضافه بهاء به ردیفهای تخریب درصورتیکه که عملیات در شفت انجام شود، هرگاه عملیات تخریب در عمق بیش از ۲ متر باشد، برای حجم عملیات واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر یکبار، ۳ تا ۴ متر دوبار، ۴ تا ۵ متر سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

– حفر میله چاه به قطر بیش از ۱٫۲۰ متر تا ۱٫۵۰ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، با هر عمق و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری چاه

– حفاری محل شمع با مقطع دایره‌ای و به قطر ۸۰ سانتیمتر بطور عمودی در زمینهای سخت و بیرون آوردن مصالح تا دهانه شمع

– حفاری طاقهای قوسی (ریب) و گالری پیشرو واقع در راس سقف تونل با سطح مقطع کمتر از ۴ مترمربع در زمینهای سخت و سنگی و حمل خاک حاصل تا دهانه گالریها

دانلود :

۱۱-۱۰۹۱۸

۱۲-۱۰۹۲۰

۱۳-۲۰۱۰۶

۱۴-۲۰۳۰۳

۱۵-۲۰۵۰۴

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه‚انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه