دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۲ “)

دانلود قیمت جدید کارگاهی با فرمت اکسل: “مجموعه ۲ ” – اضافه بهای تهیه و مصرف کتراک جهت تخریب بتن (کتراک ریزی داخل سوراخ به قطر تا ۵ سانتیمتر) – برش بتن مسلح توسط دستگاه سیم برش جهت احداث بازشوها – شکستن قطعات سنگ یکپارچه (بولدر) و بیرون آوردن آن در ریبها و گالری – … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۲ “)