نحوه عکاسی از پروژه

توضیحاتی چند در خصوص نحوه عکاسی از پروژه دانلود دستورالعمل     کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام