قرارداد پیمانکاران جزء

قرارداد پیمانکاران جزء
بدون شک پیمانکاران جزء به عنوان بازوان اجرایی پیمانکار،نقش عمده ای در پیشبرد اهداف پروژه بر عهده دارند.
نحوه تعامل به پیمانکاران جزء،نحوه نگارش قرارداد و شفاف بودن آن،پیش بینی مسائل مختلف مرتبط به پیمانکار جزء در قرارداد و …میتوانند از عوامل پیروزی و یا شکست یک پروژه باشند.
چه بسیار پروژه هایی که به دلیل مشکلات قراردادی با پیمانکار جزء و عدم پیش بینی موارد مرتبط ،درگیر مشکلات حقوقی و به تبع آن تعطیلی کارگاه شده اند. که این موضوع به جزء ضرر پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء حاصلی به همراه ندارد.
در این کانال سعی شد میشود نمونه قراردادهای پیمانکار جزء به تدریج در اختیار اعضا قرار گیرد.
در نظر گرفتن نکات ذیل جهت فایلهای ارسالی خالی از لطف نمی باشد:
۱- نمونه قراردادهای ارسالی عمدتا حاصل تجربه مدیران کانال طی ۲۰ سال گذشته می باشد . و مطمئنا خالی از ایراد نمی باشد.
۲-میتوان از قراردادها به عنوان الگو استفاده کرد.به دلیل ذات هر پروژه ( هیچ دو پروژه ای در عالم شبیه هم نیستند) قراردادهای پیمانکاران جزء پروژه ها هم شبیه هم نیستند.
این عدم شباهت به دلیل تفاوت های نقشه ای،محیط کار،آب و هوا،تعهدات پیمانکار اصلی در مقابل کارفرما، نوع پروژه،مشخصات فنی و نحوه بازرسی ها و چگونگی تاییدات و …می باشد.
۳- با تغییر قوانین بالادستی،قوانین پیمانکاری نیز تغییر خواهد کرد.(به عنوان مثال نقش بیمه و مالیات در قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید