-آیین نامه های ایمنی- ۱

دستورالعملهای ایمنی را میتوانید از لینک های زیر دانلود نمایید :

آیین‌نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی‌

آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌

آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و وسایل‌ الکتریکی‌ در کارگاه‌ها

آیین‌نامه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ساختمان‌ کارگاه‌ها

 

 

مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت

مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت

دانلود بر اساس لیست زیر

مقدمه

اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

آیین نامه اجرایی ماده ۸۱

بخشنامه متر مربع زیربنا

تضمین

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

مالیات بر ارزش افزوده

فهرست بها

شرایط عمومی پیمان

تعدیل و مابه التفاوت

کانال تلگرام

 

مجموعه چک لیست های مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی

مجموعه چک لیست های مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی:

از لینک های ذیل میتوانید چک لیستهای مورد نیاز جهت اجرای عملیات یک ساره با اسکلت بتنی را دانلود نمایید:

 

چک لیست تجهیز کارگاه

چک لیست ایمنی

چک لیست آماده سازی قبل از پی کنی

چک لیست پی کنی

چک لیست بتن مگر

چک لیست آرماتور بندی

چک لیست قالب بندی

چک لیست بتن ریزی

چک لیست کرسی چینی

چک لیست عایق روی کرسی چینی

چک لیست بلوکاژ

چک لیست تیرچه بلوک

چک لیست زیر کف سازی

چک لیست آجرکاری

چک لیست اندود گچ و خاک

چک لیست موزاییک و سنگ فرش

چک لیست نعل درگاه

چک لیست کاشی کاری چک لیست قرنیز رو دیوار

چک لیست عایق و آسفالت پشت بام

چک لیست چاچوب در و پنجره

چک لیست سفید کاری

چک لیست سنگ کاری

چک لیست شیشه،قفل و یراق آلات

چک لیست عایق کاری کف و دیوار سرویس

چک لیست تحویل موقت