— برنامه (پلان) اجرایی پروژه

دانلودProject Execution Planhnip

Subsea Front End Engineering & Design (FEED) for Deepwater Tano Development, Ghana which includes:
۱- Introduction
۲- Brief Project Description
۳- Project Management
۴- Project Excution Process
۵- Mobilization Plan
۶- Interface management
۷- Design Change Management
۸- Engineering, Procurement and Construction

این رویه (برنامه) اجرایی در خصوص مطالعات پیشبرانه FEED در پروژه فراساحلی در آبهای عمیق در غنا می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

۱- مقدمه

۲- توصیف مختصر پروژه

۳- مدیریت پروژه

۴- فرآیند اجرایی پروژه

۵- برنامه تجهیز و آماده سازی

۶- مدیریت بخش های مشترک(چند دیسیپلین)

۷- مدیریت تغییرات طراحی

۸- مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت و نصب EPC

دانلود

کانال ما در پیام رسان سروش

دیدگاهتان را بنویسید