-نمونه قرارداد اسکلت فلزی

 

قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی ۱

قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی ۲

قرارداد طراحی-ساخت و نصب سوله

ساخت پلکان-پله-دریچه و نصب اسکلت

دیدگاهتان را بنویسید