-آیین نامه های ایمنی- ۱

دستورالعملهای ایمنی را میتوانید از لینک های زیر دانلود نمایید :

آیین‌نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی‌

آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌

آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و وسایل‌ الکتریکی‌ در کارگاه‌ها

آیین‌نامه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ساختمان‌ کارگاه‌ها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید