مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت

مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت

دانلود بر اساس لیست زیر

مقدمه

اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

آیین نامه اجرایی ماده ۸۱

بخشنامه متر مربع زیربنا

تضمین

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

مالیات بر ارزش افزوده

فهرست بها

شرایط عمومی پیمان

تعدیل و مابه التفاوت

کانال تلگرام

 

دیدگاهتان را بنویسید