– پرمیت،اودر یا مجاوز عملیات اجرایی

فرمت مجوز عملیات اجرایی: معمولا تهیه و ابلاغ فرمت  اوردر(پرمیت،مجوز عملیات اجرایی و یا هر نام دیگر) و یا فرمتهای کنترل صحت عملیات اجرایی در ابتدای پروژه ها، جزء چالشهای اصلی پیمانکاران و مشاوران می باشد. دستگاه نظارت به دنبال بیشترین اختیارت جهت کنترل عملیات اجرایی است اما عوض پیمانکار به دنبال کمترین کنترل از … ادامه خواندن – پرمیت،اودر یا مجاوز عملیات اجرایی