نمونه آنالیز قیمت جدید-۳۷(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه و نصب رول بولت هیلتی M-20 از نوع HSL بدون سوراخکاری. دانلود کانال تلگرام