نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۸(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه، ساخت و بکار بردن قطعات فلزی، ناودانی، نبشی، سپری، ورق، تسمه و مانند آن با جوشکاری، برشکاری و سائیدن داخل شمع و ریبها در تونل

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید