نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۵(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه، ساخت ونصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یا ورق با وصله های اتصال و ورقهای تقویتی در شمعها با کلیه اتصالات لازم

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید