نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۲(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی با میلگرد در ریبها و شمعهای واقع در ریبها مصرف شود.

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید