نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۹(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری محل شمعهای سازه نگهبان ایستگاه با مقطع دایره و به قطر یک متر و به طور عمودی تا عمق ۱۰ متر و حما خاک حاصل از حفاری تا ۲۰ متری مرکز ثقل محل حفاری

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید