نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۷(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۳ در صورتی که چاه زنی در زمینهای سنگی و بالای سطح آب با استفاده از کمپرسور مواد منفجره و یا قلم و چکش وسایل مشابه آن تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تا فاصله ۱۵ متری اطراف چاه انجام شود

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید