نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۶(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری(چاه میله زنی) در زمینهای سخت و زیر سطح آب از عمق ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید