نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۳(ایستگاه و تونل مترو)

اجرای حفاری محل شمع با مقطع دایره و به قطر تا ۱٫۲ به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر و بیرون آوردن مصالح و حمل آن به دپو تا فاصله ۲۰ متری مرکر ثقل محل حفاری با هر وسیله

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید