نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۱(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری چاه و شمع در زمینهای نرم و زیر سطح آب با استفاده از تلمبه موتوری تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید