نمونه آنالیز قیمت جدید- ۱(ایستگاه و تونل مترو)

تخریب قطعات آجر سنگ و بتن از داخل شمع تا عمق ۲۰ متر و ریبهای سازه نگهبان و حمل تا شعاع ۱۰ متری:

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید