نمونه آنالیز قیمت جدید- ۳(ایستگاه و تونل مترو)

تخریب کلی شاتکریت و بریدن میلگردها (فرم آهنی در قسمت های تونلی هر کجا که لازم باشد) .

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید