نمونه آنالیز قیمت جدید- ۲(ایستگاه و تونل مترو)

تراشیدن بتن شاتکریت و بریدن دو لایه مش. دانلود کانال تلگرام