-موارد اصلاحی فهرست‌های بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷

با توجه به اصلاح فهارس بهای تاسیسات برقی،راهداری،آبیاری و زهکشی،راه و باند و سد سازی ، اطلاعیه سازمان مدیریت و فهارس اصلاح شده را میتوانید از لینکهای ذیل دانلود نمایید. فهرست بهای تاسیسات برقی-دانلود فهرست بهای اصلاح شده فهرست بهای راهداری-دانلود فهرست بهای اصلاح شده فهرست بهای آبیاری و زهکشی-دانلود فهرست بهای اصلاح شده فهرست … ادامه خواندن -موارد اصلاحی فهرست‌های بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷