تعریف ادعا یا خواسته

تعریف ادعا : ادعا در لغت به معنای خواستن، نزاع و دادخواهی است. هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، موجب ادعاست. معنای ادعا در علم حقوق : عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت می گیرد. در واقع ادعا … ادامه خواندن تعریف ادعا یا خواسته