درباره ما

گروه مدیریت پروژه و ادعا “ژرفابین”

موفقیت و یا شکست هر پروژه ، از بدو تصمیم به شرکت در مناقصه تا زمان پایان آن و تحویل قطعی و تسویه حساب ، وابستگی وثیقی به اهمیت و توجهی است که مدیران آن پروژه برای موضوعاتی نظیر مدیریت پروژه، مدیریت ادعا، مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین مدیریت واحد فنی آن پروژه قائل هستند.

به بیانی دیگر تسلط هم زمان تیم مدیریت پروژه به امور مرتبط با مسائل فنی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیریت ادعا،مدیریت قراردادها و امور پیمانها  و … به همراه نگرش یکپارچه به تمامی موارد ذکر شده و تطبیق تمامی وقایع پروژه با موضوعات ذکر شده ، رمز موفقیت هر شرکت و پروژه ای خواهد بود.

پیشنهاد ما  :

ما می توانیم پس از آگاهی از نوع نیاز سازمان و یا پروژه های شما ،  با استفاده از آخرین منابع علمی و همچنین تجربه  حاصله از ده ها نمونه موفق ، سازمان و پروژه های شما را در داشتن  یک پروژه موفق یاری دهیم.

نحوه همکاری ما با سازمان و یا پروژه های شما میتواند به صورت انجام امور به صورت پیمانکاری ، انجام مشاوره های موردی،انجام خدمات به صورت پارت تایم و یا هر روش دیگر مورد توافق( بر اساس نیاز سازمان شما ) برنامه ریزی شود.

معرفی گروه ژرفابین

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

 

 

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار

آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه

نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها

آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه

نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها

مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه

project‚ project management

مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی

permit‚order

شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم

ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی

hse‚hseq‚hse plan‚hseq plan

نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه

انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه