درباره ما

گروه مدیریت پروژه و ادعا “ژرفابین”

موفقیت و یا شکست هر پروژه ، از بدو تصمیم به شرکت در مناقصه تا زمان پایان آن و تحویل قطعی و تسویه حساب ، وابستگی وثیقی به اهمیت و توجهی است که مدیران آن پروژه برای موضوعاتی نظیر مدیریت پروژه، مدیریت ادعا، مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین مدیریت واحد فنی آن پروژه قائل هستند.

به بیانی دیگر تسلط هم زمان تیم مدیریت پروژه به امور مرتبط با مسائل فنی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیریت ادعا،مدیریت قراردادها و امور پیمانها  و … به همراه نگرش یکپارچه به تمامی موارد ذکر شده و تطبیق تمامی وقایع پروژه با موضوعات ذکر شده ، رمز موفقیت هر شرکت و پروژه ای خواهد بود.

پیشنهاد ما  :

ما می توانیم پس از آگاهی از نوع نیاز سازمان و یا پروژه های شما ،  با استفاده از آخرین منابع علمی و همچنین تجربه  حاصله از ده ها نمونه موفق ، سازمان و پروژه های شما را در داشتن  یک پروژه موفق یاری دهیم.

نحوه همکاری ما با سازمان و یا پروژه های شما میتواند به صورت انجام امور به صورت پیمانکاری ، انجام مشاوره های موردی،انجام خدمات به صورت پارت تایم و یا هر روش دیگر مورد توافق( بر اساس نیاز سازمان شما ) برنامه ریزی شود.

معرفی گروه ژرفابین

کانال در پیام رسان سروش (کانال در مرحله راه اندازی می باشد) :  https://sapp.ir/irpmo.com

خانه